İptal ve İade Şartları

Satış sözleşmesi ve iade işlemleri

Mehmet Gül Uzaktan Eğitim Hizmet Sözleşmesi HİZMET SÖZLEŞMESİ KULLANICI bu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra satın aldığı ürünü kullanabilir ve/veya bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu anlaşmada geçen maddelerde belirtilmiş haklara sahiptir Önemli! Kayıt yaptırmadan önce Hizmet Sözleşmesinin tamamını dikkatle okuyunuz. Son KULLANICI bu Hizmeti ilk kullanımından veya çalıştırmasından itibaren burada geçen anlaşma koşullarından haberdar kabul edilir. Bu metni okuduğu, anladığı ve buradaki koşullarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sinai haklar Mehmetguluzaktanegitime ait olup, eserin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması v e benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır. mehmetguluzaktanegitim.com içindeki sunumların, yazılımların, grafik KULLANICI arabirimlerinin, seslerin ve videoların son kullanıcı tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar: Lisans hakkı, son kullanıcıya münhasıran eserin senkron veya asenkron kullanma hakki sağlamaktadır. "Kullanım Hakkı", ürünün kullanılmasını, çalıştırılmasını v e görüntülenmesini içermektedir. Lisans hakki tanınan kişi eserde değişiklik yapamaz, eseri çoğaltamaz, eseri yayamaz, eserden bir kare dahi görüntü alamaz başkasına gösteremez, başkalarının kullanımına sunamaz, eserden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dişi bırakamaz.

KULLANICI HAKLARI VE SORUMLULUĞU: Bu ürün ister bireysel, ister kurumsal olarak satın alinmiş olunsun, Mehmetguluzaktanegitim tarafından tek bir gerçek kişi üzerine kaydedilir ve sadece o kişi tarafından kullanılabilir. Ürün hakkında yeterli bilgiye ve sistem gereksinimlerine sahip olduğuna inanan KULLANICIYA, mehmetguluzaktanegitim tarafından kayıtta verdiği eposta’ya Kullanıcı adı v e şifresi gönderilir veya kullanıcı kendi şifresini kendi belirler, kullanıcı o tarihten itibaren seçtiği ürünü o yılın eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar kullanabilir. Kullanım kısıtlamaları: Sunumlar, görseller, metinler, kayıtlı dersler, seminerler, notlar ve konuşmaların bütün telif hakları Mehmetguluzaktanegitime aittir. Bu ürünlerden herhangi birini toplu halde izinsiz gösterimleri veya kullanımı olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini mehmetguluzaktanegitim.com’ a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu şifre bilgilerini veren yada paylaşan kullanıcı doğacak olan hukuki v e cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu Senkron ve Asenkron Eğitimlerde veya içinden alinmiş görsel malzemeyi, sunumları, sesleri, videoları ve ilgili olabilecek her türlü medyayı aynı v eya alıntılanmış şekilde çoğaltmak, kopyalamak, yayınlamak ya da dağıtmak kesinlikle yasaktır. İzinsiz dağıtım yapan ya da hesap paylaşımı yapan kullanıcıların hesapları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır ve verdiği zararın tazmini yoluna gidilecektir.

Sözleşme Bedeli ve Ödeme:
Sözleşme bedeli tüm vergiler dahil, mehmetguluzaktanegitimde yazılı olarak belirtilen paket eğitim programları ücretidir. Internet sahifesinde gösterilen şekilde gerekli işlemin tam olarak yapılması şarttır. Üye belirttiği zaman diliminde ödemesini geciktirmeden yapar. Bu konuda aday üye tarafından yapılabilecek hatalar nedeni ile üyelikte çıkabilecek aksaklıklardan Mehmetguluzaktanegitim sorumlu değildir. Mehmetguluzaktanegitim.com indirim veya artırım ücret uygulamasını döneme göre değiştirme hakkına sahiptir. Ödemesini geciktiren adayın sayfası askıya alınır ve ödemesini yaptığında sayfa aktif hale getirilir.

Özel Hükümler:

a)Yayın yaptığımız bölgede elektrik kesintilerinden, internet hatlarındaki arızalardan veya bizim sistemimizden kaynaklanan problemlerden dolayı yayınımız durursa veya yapılamazsa yükümlülüğümüz dersi farklı bir tarihte telafi etmekle sınırlıdır. Canlı dersin telafisini hocalarımızın müsait olduğu saatlerde katılımcıların çoğunluğunun kabul edeceği bir zamanda yapmakla mükellefiz.

b) KULLANICININ bulunduğu bölgedeki elektrik kesintilerinden,internet hatlarındaki problemlerden, bilgisayarında meydana gelebilecek arızalardan, doğal afetlerden, yanlış şifre girmesinden veya kullanıcıya ait hatalardan oluşabilecek problemlerden dolayı mehmetguluzaktanegitim.com hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı mehmetguluzaktanegitimi sorumlu tutmayacağını kabul eder.

c) KULLANICI olma kişiseldir. Başkasına devredilemez ve kullandırılamaz.

d) KULLANICI, kayıt yaptırdığında verdiği bütün bilgilerin doğru olmasından sorumludur adres, e-posta, telefon no: gibi değişiklikleri Mehmetguluzaktanegitime bildirmek zorundadır buna bağlı olarak oluşabilecek aksaklıktan kullanıcı sorumludur.

e) KULLANICI site kurallarına ve siteye bağlı whatsapp gruplarının kurallarına uymayı taahhüt eder, kurallara aykırı davrandığı takdirde Mehmetguluzaktanegitimin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son          verme hakkına sahip olduğunu kabul eder. 

f ) KULLANICI site geneline zarar verecek veya Mehmetguluzaktanegitimi başka sitelerle özel veya tüzel kişilerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını, genel ahlak kurallarına aykırı veya siyasi içerikli faaliyet ve söylemde bulunmayacağını taahhüt eder. Bulunduğu takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.

g) KULLANICI bu formda verdiği kişisel bilgilerinin Mehmetguluzaktanegitim ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat eder ve izin verir. Hizmeti alan kişinin sınav sonuç belgesini, kişinin beyanıyla ulaştığı sınav sonucunu Mehmetguluzaktanegitim görsel veya yazılı basında sosyal medyada reklam amaçlı kullanabileceğini peşinen kabul eder. Kullanıcı mehmetguluzaktanegitime sınav sonucunu atanmışsa atandığı okulun bilgilerini doğru ve zamanında v ermekle mükelleftir.

h) Sözleşmeye aykırı davrandığından dolayı kaydı silinen kullanıcıya hiçbir geri ödeme yapılmaz ve ödemediği kısım da tahsil edilir.

İADE VE İPTAL İŞLEMLERİ

1) Canlı online ürünler için

Satın aldığınız online (canlı) ders paketlerini ve canlı alacağını tüm hizmet ürünlerini, ders paketlerini, koçluk hizmetlerini satın alma işlemi gerçekleştikten sonra 14 gün içinde mehmetguluzaktanegitim.com sitesine eposta ile  başvurarak iptal/cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Eğer dersler başlamamış ise ve size kargo gönderilmemişse  sanal kütüphanemizden, notlarımızdan faydalandığından şifre işlemleri için verilen hizmetten dolayı  ücretin % 20'si kesilir. Dersler başlamışsa işlenilen derslerin tamamı sisteminize yüklendiğinden dolayı tamamı  indirimsiz ücret üstünden hesaplanarak sizden tahsil edilir. Kargoya dokuman çıkılmışsa kitaplar iadeye dahil değildir, kargo ücretiyle birlikte tahsil edilir. Satın aldığınız ürünün yanında verilen hediye ürünün ücreti sizden tahsil edilir ve başka bir kesinti yapılmaz. Kargo yoksa, hediye ürün verilmemişse, sadece %20'lik kesinti yapılarak ücret dilekçede belirteceğiniz  hesaba iade edilir.

2) Kayıttan Ürünler ve video paketler için iade yapılmaz.

Not: Kampanya döneminde kaydolunan eğitim programlarında iade yapılmamaktadır.

 

Not: Kaydı açılan dersler ve video derslerle ilgili

6502 sayılı kanunun ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. madde kapsamında

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

uyarınca tüketicinin cayma hakkı yoktur.

 

Uygulanacak Hükümler: Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler ve bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise Türkiye Cumhuriyet’i Kanunları uygulanacaktır. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Adana Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

E-Bülten listemize üye olarak kampanya ve indirimlerden haber alın. Size özel fırsatları kaçırmayın...
© 2021 mehmetguluzaktanegitim.com - Tüm Hakları Saklıdır
×
Giriş Yap Kayıt Ol
WhatsApp WhatsApp